اخبار هنرهای تجسمیاخبار هنری

هشتمین حراج تهران

هشتمین حراج تهران با رکورد چهارده میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون تومان به پایان رسید

فرمانفرماییان ، وای. زی.کامی و مشیری صدر نشین هشتمین حراج تهران

هشتمین حراج تهران با آثاری از هنرمندان معاصر، عصر روز جمعه، بیست و دوم دی ماه ۹۶ در هتل پارسیان آزادی تهران با حضور مجموعه داران، خریداران و مقامات و مسئولین فرهنگی هنری همراه با اجرا و چکش زنی حسین پاکدل برگزار شد.

به گزارش گالری آنلاین، مجموع قیمت فروش هشتمین دوره از حراج تهران چهارده میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون تومان بود که از صدر نشینان این فروش اثر سه لته‌ای (آیینه‌کاری و گچ روی چوب) منیر فرمانفرماییان به قیمت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان، اثر وای. زی. کامی (کامران یوسف‌زاده) که سه سال قبل خلق و از طرف گالری گاگوسیان نیویورک ارائه شده بود به قیمت یک میلیار تومان و اثر فرهاد مشیری نیز به قیمت یک میلیارد تومان بود.

در این میان آثار هنرمندانی حضور دارد که در قید حیات نیستند، از جمله پرویز کلانتری، محمدعلی ترقی‌جاه، بهمن جلالی، صادق تیرافکن، ژازه تباتبایی، رامیز شهوق، منصور قندریز، علیرضا اسپهبد، فریده لاشایی، مهدی سحابی، طلیعه کامران، عباس کیارستمی، مارکو گریگوریان، هانیبال الخاص‌.

 

.

اولین اثری که در این حراج چکش خورد، اثرِ اسماء الله از مجموعه عملکرد گل های علیرضا آستانه بود که این اثر بین ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال قیمت گذاری شده بود و به قیمت ۴۴ میلیون تومان فروخته شد.

آلومینیوم و استیل
۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر

دومین اثر حراج از حمیدرضا رحیمی نژاد به قیمت ۱۶ میلیون تومان چکش خورد.

رنگ روغن روی بوم
۱۵۰×۱۰۰ سانتی‌متر

در ادامه نوبت به اثر بهشت هشتم از محمد بزرگی رسید. این اثر به قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
۲۳۰×۱۵۰ سانتی‌متر

اثر عین‌الدین صادق‌زاده، در ادامه به حراج گذاشته شد و به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان چکش خورد.

قیر، مرکب و ورق نقره روی بوم
چهارلته‌ای، هر لت ۸۱×۸۱ سانتی‌متر، در مجموع ۱۶۲×۱۶۲ سانتی‌متر

در ادامه نوبت به اثر وضعیت از رضا رینه ای رسید. این اثر به قیمت ۳۸ میلیون تومان چکش خورد.

اکریلیک روی بوم
۱۷۷×۱۶۸ سانتی‌متر

اثر میترا کاویان از مجموعه شکارگاه با برآورد قیمت ۱۶۰ – ۱۲۰ میلیون ریال، به قیمت ۲۰ میلیون تومان چکش خورد.

ترکیب مواد روی بوم
۱۵۰×۱۸۰ سانتی‌متر

اثر بعدی متعلق به محمدعلی ترقی جاه با برآورد قیمت ۱۲۰۰ – ۸۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

رنگ روغن روی بوم

۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

در ادامه اثر علی ندایی با برآورد قیمت ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون ریال چکش خورد و به قیمت ۲۸ میلیون تومان فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۲۱۸×۱۶۶ سانتی‌متر

اثر بعدی تحت عنوان جنگ کارناوال متعلق به جوان ترین هنرمند این مجموعه امین منتظری است و به قیمت ۱۸۵ میلیون تومان چکش خورد.

ترکیب مواد روی بوم
۲۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر

اثر بعدی مربوط به محمد علی بنی اسدی به قیمت ۲۰ میلیون تومان فروش رقت.

رنگ روغن روی بوم
۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

اثر بعدی متعلق به کامبیز درمبخش به قیمت ۳۶ میلیون تومان فروش رفت.

رنگ روغن روی بوم و ترکیب مواد
۸۷×۱۳۶ سانتی‌متر

در ادامه اثر ناصر پلنگی به قیمت ۳۸ میلیون تومان فروش رفت.

چاپ و رنگ روغن روی بوم
۱۸۰×۱۰۵ سانتی‌متر

اثر رضوان صادق زاده از مجموعه دیوار به قیمت ۳۴ میلیون تومان چکش خورد.

رنگ روغن روی بوم
۱۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر

اثر زنده یاد پرویز کلانتری کار بعدی است که با برآورد قیمت ۲۰۰۰ – ۱۵۰۰ میلیون ریال چکش خورد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش رفت و رکورد حراج را تا این لحظه شکست.

کاهگل و اکریلیک روی بوم
۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

سحر صالحی هنرمند بعدی است که اثرش به قیمت ۴۰ میلیون تومان فروش رفت.

رنگ روغن روی بوم
۲۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر

اثر مجید کورنگ بهشت به قیمت ۱۴ میلیون تومان به فروش رفت.

پرینت دیجیتال روی بوم
۱۴۰×۹۰ سانتی‌متر

اثر بعدی متعلق به ارسیا مقدم به قیمت ۲۴ میلیون تومان به فروش رفت.

ترکیب مواد روی بوم
۲۰۰×۱۶۰ سانتی‌متر

اثر آشوب بهرنگ صمد زادگان به قیمت ۳۴ میلیون تومان به فروش رفت.

آبرنگ روی مقوا
۱۴۰×۱۰۱ سانتی‌متر

اثر بهمن جلالی با براورد ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۴ میلیون تومان چکش خورد.

عکس و آیینه
۴۰×۴۰ سانتی‌متر

اثر بیستم حراج متعلق به سعید احمد زاده به قیمت ۲۲ میلیون تومان چکش خورد.

رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
۱۴۰×۲۰۰ سانتی‌متر

اثر قاسم حاجی زاده با برآورد قیمت ۳۰۰۰ – ۲۰۰۰ میلیون ریال در ادامه ی حراج به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان چکش خورد .

رنگ روغن روی بوم
۲۵۰×۱۳۰ سانتی‌متر

اثر احمد مرشد لو به قیمت ۳۲ میلیون تومان به فروش رفت.

خودکار روی مقوا
۱۲۰×۹۰ سانتی‌متر

اثر صادق تیر افکن به قیمت ۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
۱۲۰×۱۰۰ سانتی‌متر

اثر خسرو حسن زاده به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان به فروش رفت.

چاپ سیلک و لعابکاری روی کاشی
۱۰۰ لته ای، هرلت ۲۰×۲۰ سانتی‌متر،در مجموع ۲۰۰×۲۰۰

در ادامه اثر ژازه تباتبایی با برآورد قیمت : ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به فروش رفت.

آهن
مرد: ۲۰×۲۲×۵۶ سانتی‌متر و پرنده: ۱۳×۲۰×۳۰ سانتی‌متر

اثر بعدی مربوط به رامیز شهوق به قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

ترکیب مواد روی بوم
۱۴۵×۹۷ سانتی‌متر

کار بعدی مربوط به علی رضا اسپهبد به قیمت ۹۵ میلیون تومان به فروش رفت.

امضاء: «اسپهبد ۶۶» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم

اثر بعدی حراج متعلق به هنرمند معاصر دیگر منصور قند ریز با برآورد قیمت ۳۵۰۰ – ۲۵۰۰ میلیون ریال است که به قیمت ۳۴۰ میلیون توامن به فروش رفت .

رنگ روغن روی گونی
۴۰×۸۰ سانتی‌متر

بهروز دارش هنرمند دیگری که اثرش در حراج تهران به قیمت ۷۵ میلیون تومان چکش خورد.

سنگ گرانیت سبز
۱۰×۳۰×۶۰ سانتی‌متر

در ادامه اثر دیگر هنرمند معاصر کشورمان هادی جمالی به قیمت ۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

ورق آلومینیوم و رنگ روغن روی پارچه مخمل کشیده شده روی چوب
دولته‌ای، هر لت ۱۱۰×۱۱۰ سانتی‌متر، در مجموع ۱۱۰×۲۲۰ سانتی‌متر

اثر رضا حسینی به قیمت ۱۷ میلیون تومان چکش خورد.

رنگ روغن روی بوم
۱۷۰×۱۳۰ سانتی‌متر

وحید محمودی دیگر هنرمندی است که اثرش به قیمت ۱۹ میلیون تومان در حراج تهران چکش خورد.

امضاء: «و ح ی د ۹۶» (کنار اثر)
رنگ روغن روی بوم

در ادامه نوبت می رسد به اثر یعقوب امدادیان با براورد ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۳۰×۱۳۰ سانتی‌متر

دریاچه بختگانِ مقداد لرپور به قیمت ۱۸ میلیون تومان چکش خورد.

اکریلیک روی بوم
۱۷۰×۱۳۶ سانتی‌متر

گنبد سفید III، از “وای. زی.کامی” (کامران یوسف زاده) برای اولین بار در حراج تهران از طرف گالری گاگوسیان نیویورک با براورد قیمت ۱۲۰۰۰ – ۸۰۰۰ میلیون ریال به قیمت یک میلیارد تومان به فروش رفت.

h

اکریلیک و مرکب چاپ روی کتان
۲۲۸×۲۵۱ سانتی‌متر

ناکجا آبادِ ژیلا کامیاب به قیمت ۲۴ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۸۰×۱۶۰ سانتی‌متر

در ادامه ی هشتمین حراج تهران اثر مریم سالور با برآورد قیمت : ۲۵۰ – ۲۰۰ میلیون ریال، به قیمت ۳۲ میلیون تومان چکش خورد.

خاک، کاغذ، آینه، جوهر و قلع روی بوم
۱۳۰×۲۲۰ سانتی‌متر

اثر شنتیا ذاکرعاملی به قیمت ۲۲ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۷۵×۱۲۰سانتیمتر

در ادامه نوبت رسید به اثر منیر فرمانفرماییان با برآورد قیمت : ۳۵۰۰ – ۲۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه روی گچ
قطر ۲۰ سانتی‌متر

پریوش گنجی هنرمند بعدی این حراج است و اثرش با برآورد قیمت : ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۶ میلیون تومان به فروش رفت.

آب مرکب روی بوم
چهار لته ای، هر لت ۷۵×۱۵۰ سانتی‌متر، در مجموع ۳۰۰×۱۵۰

شب-روز از مجموعه طبیعت بیجان متعلق به فرح سیدابوالقاسم به قیمت ۱۷ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
دو لته‌ای، هر‌لت ۱۴۰×۱۴۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۸۰×۱۴۰

اثر بعدی مربوط به فلور فیض بخش به قیمت ۱۹ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۲۰۰×۱۲۰ سانتی‌متر

اثر دیگری از استاد پرویز کلانتری از مجموعه شبانه ها با برآورد قیمت : ۳۰۰۰ – ۲۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

اثری از رضا خدادادی از مجموعه حیرانی به قیمت ۳۴ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ روغن روی بوم
۲۰۰×۱۴۰ سانتی‌متر

در ادامه اثر سعید شهلا پور به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

چوب
۳۲×۱۴۰×۲۲۰ سانتی‌متر

چهل و ششمین اثر از همایون سلیمی از مجموعه بیا تا گل برافشانیم به قیمت ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

ترکیب مواد روی بوم
۱۷۰×۲۰۰ سانتی‌متر

در ادامه اثر شهلا حبیبی به قیمت ۴۸ میلیون تومان به فروش رفت.

h

ترکیب‌مواد روی مقوا
۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر

در ادامه اثر فریده لاشایی با برآورد قیمت : ۳۰۰۰ – ۲۰۰۰ میلیون ریال، به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۱۵۰×۱۰۰ سانتی‌متر

و در ادامه ی هشتمین حراج تهران میرسیم به اثر حسین محجوبی، هنرمند پیشکسوت و معاصر کشورمان. اثر این هنرمند با برآورد قیمت : ۷۰۰ – ۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.

رنگ روغن روی بوم
۹۶×۱۳۶ سانتی‌متر

اثر پروانه اعتمادی دیگر هنرمند معاصر با برآورد قیمت : ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۶۵ میلیون تومان چکش خورد.

پاستل روی مقوا
۷۳×۱۰۷ سانتی‌متر

حبیب الله صادقی دیگر هنرمند این حراج اثرش با برآورد قیمت : ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون ریال به قیمت ۲۴ میلیون تومان به فروش رفت.

ترکیب مواد روی بوم
۱۵۰×۱۰۰ سانتی‌متر

اثر آنه محمد ‌تاتاری با برآورد قیمت : ۳۵۰ – ۲۵۰ میلیون ریال، به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

چاپ باتیک و کلاژ روی پارچه
۱۴۵×۱۶۰ سانتی‌متر

اثر بعدی متعلق به فرهاد مشیری با برآورد قیمت : ۶۰۰۰ – ۴۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

ترکیب مواد روی بوم
۱۱۰×۱۳۲ سانتی‌متر

اثر منوچهر نیازی با برآورد قیمت : ۷۰۰ – ۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

سکه و رنگ‌‌روغن روی بوم
۱۳۰×۱۳۰ سانتی‌متر

اثر انباشتِ کوروش گلناری دیگر هنرمند حراج تهران با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

سکه روی فلز
۴۰×۱۲۸×۱۵۸ سانتی‌متر

اثر اسلحه صلحِ کامبیز شریف با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۴ میلیون تومان به فروش رفت.

برنز و پلاستیک
۴۰×۷۴×۵۰ سانتی‌متر

مصائب مسیح اثر افشین پیر هاشمی با برآورد قیمت : ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

h

رنگ‌روغن روی بوم
۲۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر

به خاطر آوردن اثری از کامران دیبا، با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

اثر مهدی سحابی از مجموعه دیوارنوشته ها با برآورد قیمت : ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون ریال به قیمت ۶۵ میلیون تومان به فروش رفت.

ترکیب مواد روی چوب

۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

ستایشِ محمود زنده رودی در ادامه ی حراج تهران با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۸ میلیون تومان دیبا به فروش رفت.

کلاژ و اکریلیک روی بوم
۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

فریدون امیدی هنرمند معاصر دیگری است که در این حراج اثرش با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۲ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۱۶۰×۲۰۰ سانتی‌متر

با تو در امواج از عنایت‌الله نظری‌ نوری با برآورد قیمت : ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون ریال به قیمت ۲۸ میلیون تومان چکش خورد.

رنگ روغن روی بوم
۲۰۰×۱۴۳ سانتی‌متر

اثر بعدی از مهدی فلاح با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۶ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۲۴۵×۱۴۳ سانتی‌متر

اثر بعدی متعلق است به گلناز فتحی با برآورد قیمت : ۳۵۰ – ۲۵۰ میلیون ریال که به قیمت ۴۶ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۲۵×۱۵۶ سانتی‌متر

حسین زنده رودی هنرمند دیگر حراج تهران است که اثرش با برآورد قیمت : ۶۰۰۰ – ۴۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک و جوهر روی بوم
۶۰×۱۲۰ سانتی‌متر

اثر صداقت جباری با برآورد قیمت : ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

ترکیب مواد روی بوم
۱۹۸×۱۵۰ سانتی‌متر

همدردی از مجموعه دوره قلبی اثر فرناز ربیعی‌جاه با برآورد قیمت : ۸۰۰ – ۶۰۰ میلیون ریال به قیمت۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

برنز
۶۰×۶۰×۱۱۰ سانتی‌متر

اثر دیگری از منصور قند ریز یکی از بنیان گذاران مکتب سقاخانه با برآورد قیمت : ۲۰۰۰ – ۱۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

لت سمت راست چاپ لینولئوم روی کاغذ، لت سمت چپ اصل کلیشه لینولئوم
دولته ای، هرلت ۳۰×۴۸ سانتی‌متر، در مجموع ۶۰×۴۸ سانتی‌متر

به سرکردگی براق از مجموعه اصطبل اساطیر اثر شهریار احمدی با برآورد قیمت : ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک و ورق طلا روی بوم
۲۵۰×۱۶۵ سانتی‌متر

اثر طلیعه کامران با برآورد قیمت : ۲۵۰ – ۲۰۰ میلیون ریال به قیمت ۲۲ میلیون تومان به فروش رفت.

ترکیب‌مواد روی بوم
۸۲×۶۱ سانتی‌متر

اثر رضا درخشانی از مجموعه خسرو و شیرین با برآورد قیمت : ۳۵۰۰ – ۲۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
۱۸۲×۱۵۰ سانتی‌متر

دو اسب عاشقِ ناصر اویسی با برآورد قیمت : ۸۰۰ – ۶۰۰ میلیون ریال به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
۱۰۰×۷۶ سانتی‌متر

هدیه به باغ طلا اثر دیگر ژاره تباتبایی در هشتمین حراج تهران با برآورد قیمت : ۱۲۰۰ – ۸۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۱۲۰×۸۰ سانتی‌متر

– این اثر در کتاب « گزیده آثار ژازه تباتبایی، جلد چهارم: شعر آهن، جلد پنجم: سفری در کهکشان مذاب» (ص ۱۸۱) به کوشش یلدا زینعلی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۳) به چاپ رسیده است.

باغ گل ها از مجموعه گل و مرغِ هنرمند معاصر کشورمان گیزلاوارگا سینایی با برآورد قیمت : ۳۵۰ – ۲۵۰ میلیون ریال به قیمت ۲۸ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۱۹×۱۳۸ سانتی‌متر

اثر منوچهر یکتایی رکورد شکن دو سال پیش حراج تهران، با برآورد قیمت : ۷۰۰۰ – ۵۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۱۲۳×۸۶ سانتی‌متر

اثر جلال شباهنگی از مجموعه کویر با برآورد قیمت : ۷۰۰ – ۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ ماشین روی بوم
۹۲×۱۳۲ سانتی‌متر

و در ادامه می رسیم به اثر عباس کیارستمی از مجموعه سفیدبرفی با برآورد قیمت : ۳۰۰۰ – ۲۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۲۰۰میلیون تومان به فروش رفت.

چاپ عکس روی بوم
سه لته ای، هر لت ۸۵×۱۷۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۵۵×۱۷۰ سانتی‌متر

اثر منوچهر معتبر با برآورد قیمت : ۷۰۰ – ۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌‌روغن روی بوم
۱۲۰×۸۰ سانتی‌متر

زلف نشاط شانه کنِ محمد رضا جوادی با برآورد قیمت : ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون ریال به قیمت ۱۵ میلیون تومان به فروش رفت.

چاپ عکس روی بوم
۲۲۶×۱۵۲ سانتی‌متر

اثر بهنوش فروتن با برآورد قیمت : ۱۲۰ – ۸۰ میلیون ریال به قیمت ۲۶ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۲۰۰×۱۴۰ سانتی‌متر

در ستایش طبیعتِ مهرداد صدری با برآورد قیمت : ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۱۵۰×۲۶۰ سانتی‌متر

اثر مرتضی اسدی با برآورد قیمت : ۱۴۰ – ۱۰۰ میلیون ریال به قیمت ۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

پرتره کوروش شیشه گران با برآورد قیمت : ۴۰۰۰ – ۳۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم

۱۴۰×۲۰۰ سانتی‌متر

بالرینِ امیرمسعود اخوان جم با برآورد قیمت : ۳۰۰۰ – ۲۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

فولاد ضدزنگ
۶۵×۸۰×۱۶۸ سانتی‌متر

اثر حاضر در سال ۱۳۹۶ همزمان با پنجاه و هفتمین بینال ونیز، در نمایشگاه «ساختار فردی- مرزهای باز» در پلازو بمبو ایتالیا ارائه شده است.

امپراتور مطرود، اثر واحد خاکدان با برآورد قیمت : ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۱۲۰×۱۶۰ سانتی‌متر

اثر آیدین آغداشلو از مجموعه خاطرات انهدام با برآورد قیمت : ۶۰۰۰ – ۴۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

گواش روی مقوا
دولته‌ای، هر‌لت ۵۸×۷۷ سانتی‌متر، در مجموع ۱۱۶×۷۷ سانتی‌متر

هیروشیما اثر مارکو گریگوریان با برآورد قیمت : ۸۰۰ – ۶۰۰ میلیون ریال به قیمت ۹۵ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ روغن روی بوم
۵۰×۶۹ سانتی‌متر

اثر هانیبال الخاص با برآورد قیمت : ۸۰۰ – ۶۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ روغن روی بوم
۶۰×۸۰ سانتی‌متر

اثر پروانه اعتمادی از مجموعه دختر شاه پریان با برآورد قیمت : ۷۰۰ – ۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

کلاژ روی مقوا
۸۵×۱۱۵ سانتی‌متر

اثر بهمن دادخواه از مجموعه گروگان‌ها با برآورد قیمت : ۱۲۰۰ – ۸۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.

برنز
۸×۱۳×۴۴ سانتی‌متر

رئیس نامحسوس اثر رضا بانگیر با برآورد قیمت : ۲۵۰ – ۲۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۸ میلیون تومان به فروش رفت.

سرامیک
۳۳×۳۳×۱۱۰ سانتی‌متر

پادشاه جوان اثر حسینعلی ذابحی با برآورد قیمت : ۲۵۰ – ۲۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۸ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۶۰×۸۰ سانتی‌متر

فرشتگان گمشده اثر شهناز زهتاب با برآورد قیمت : ۱۴۰ – ۱۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۵میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک، رنگ‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی روی بوم
۱۵۰×۲۰۰ سانتی‌متر

اثر محمد طباطبایی از مجموعه صلح غمگین با برآورد قیمت : ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون ریال به قیمت ۲۸ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۷۰×۱۲۵ سانتی‌متر

پهلوان، اثری از قاسم حاجی زاده با برآورد قیمت : ۲۰۰۰ – ۱۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. این اثر دو سال پیش در حراج کریستیز به فروش رفته است.

رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
۱۳۰×۱۹۵ سانتی‌متر

اثر طاهر شیخ الحکمائی با برآورد قیمت : ۳۵۰ – ۲۵۰ میلیون ریال به قیمت ۳۶ میلیون تومان به فروش رفت.

برنز
۱۱×۳۰×۶۴ سانتی‌متر

اثر امیر‌نصر کم‌گویان از مجموعه شهزادگان سرندیپ با برآورد قیمت : ۱۶۰ – ۱۲۰ میلیون ریال به قیمت ۱۹ میلیون تومان به فروش رفت.

حکاکی با اسید روی استیل ضد زنگ
۹۰×۲۰۰ سانتی‌متر

اثر آویش خبره زاده با برآورد قیمت : ۱۲۰۰ – ۸۰۰ میلیون ریال به قیمت ۹۵میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ روغن و جسو روی تخته
۱۰۲×۱۲۷ سانتی‌متر

اثر خسرو خسروی از مجموعه فرشتگان سرگردان در خیابان با برآورد قیمت : ۲۵۰ – ۲۰۰ میلیون ریال به قیمت میلیون تومان به فروش رفت.

ترکیب مواد روی بوم
دولته‌ای، هر‌لت ۱۵۰×۱۶۰ سانتی‌متر، در مجموع ۳۰۰×۱۶۰

اثر محمد حسین عماد تحت عنوان دیوار با برآورد قیمت : ۳۵۰۰ – ۲۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

چوب و فلز
۳۳×۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

اثری دیگر از منیر فرمانفرماییان با برآورد قیمت : ۱۶۰۰۰ – ۱۲۰۰۰ میلیون ریال به قیمت یک میلیارد و سیصد هزار تومان به فروش رفت و رکورد حراج تهران را شکست.

آیینه‌کاری و گچ روی چوب
سه لته ای، هرلت ۷۵×۱۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۲۵×۱۰۰ سانتی‌متر

اثر کامبیز صبری از مجموعه تا جایی که به یاد دارم با برآورد قیمت : ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۴ میلیون تومان به فروش رفت.

فایبرگلاس، توری فلزی گالوانیزه شده و ساچمه های فولادی
۳۶×۹۲×۵۸ سانتی‌متر

روی بام ۲ از مجموعه خیال علی رضا فانی با برآورد قیمت : ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون ریال به قیمت ۱۵ میلیون ریال به فروش رفت.

چاپ عکس روی کاغذ کشیده شده روی تخته
۱۴۰×۱۰۰ سانتی‌متر

اثر حسین صدری تحت عنوان چیزی که نمی توان آن را ندید با برآورد قیمت : ۲۰۰ – ۱۵۰ میلیون ریال تنها اثری است که تا کنون در هشتمین حراج تهران به فروش نرفت.

ترکیب مواد روی بوم
۲۰۰×۱۲۰ سانتی‌متر

ماتادور اثر حسین خسرو جردی با برآورد قیمت : ۳۵۰ – ۲۵۰ میلیون ریال به قیمت ۲۷ میلیون تومان به فروش رفت.

چاپ دیجیتال روی بوم
۱۳۵×۱۰۰ سانتی‌متر

کربلای پنج اثر سعید صادقی با برآورد قیمت : ۲۵۰ – ۲۰۰ میلیون ریال به قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رفت.

چاپ عکس روی بوم
۲۰۰×۱۳۳ سانتی‌متر

پیکار زرفام اثر دیگر رضا درخشانی با برآورد قیمت : ۶۰۰۰ – ۴۰۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر‌لت ۲۶۷×۱۳۰ سانتی‌متر، در مجموع ۵۳۴×۱۳۰ سانتی‌متر

اثر بهمن بروجنی با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۱۴×۱۹۵ سانتی‌متر

آفرینش اثر امیر موبد با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

برنز
۳۵×۶۲ ×۴۴ سانتی‌متر

اثر نصرت الله مسلمیان با برآورد قیمت : ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۸ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۲۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر

برای دسته اثر حسین زنده رودی با برآورد قیمت : ۳۵۰۰ – ۲۵۰۰ میلیون ریال به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۹۰×۷۷ سانتی‌متر

اثر علی شیرازی با برآورد قیمت : ۷۰۰ – ۵۰۰ میلیون ریال که در نهایت فروخته نشد. این دومین اثر به فروش نرفته حراج تا اینجا بود. البته روابط عمومی حراج مدعی شد این اثر در «افترسل» به قیمت ۵۰ میلیون تومان فروخته شده‌ است.

اکریلیک روی بوم
۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر

اثر حمید عجمی با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۲۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر

اثر امیر صادق طهرانی با برآورد قیمت : ۴۰۰ – ۳۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۲۳۵×۲۱۰ سانتی‌متر

فقط تو اثر دیگر فرهاد مشیری با برآورد قیمت : ۷۰۰۰ – ۵۰۰۰ میلیون ریال به قیمت یک میلیارد تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
دولته ای، هرلت ۱۰۰×۱۳۲ سانتی‌متر، در مجموع ۲۰۰×۱۳۲ سانتی‌متر

اثر مجتبی تاجیک با برآورد قیمت : ۲۵۰ – ۲۰۰ میلیون ریال به قیمت ۳۵ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۴۰×۱۸۰ سانتی‌متر

بَردِ شیر اثر حامد رشتیان با برآورد قیمت : ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۶ میلیون تومان به فروش رفت.

برنز
۳۰×۹۰×۸۰ سانتی‌متر

اسید آمینه ها از وحید چمانی با برآورد قیمت : ۶۰۰ – ۴۰۰ میلیون ریال به قیمت ۴۴ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
۲۲۵×۲۰۷ سانتی‌متر

اثر مرتضی دره باغی از مجموعه تولد با برآورد قیمت : ۳۵۰ – ۲۵۰ میلیون ریال به قیمت ۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اکریلیک روی بوم
۱۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر

اخرین اثر هشتمین حراج تهران اثر دیگری از فریده لاشایی از مجموعه دکتر مصدق با برآورد قیمت : ۶۰۰۰ – ۴۰۰۰ میلیون ریال بود که به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.

رنگ‌روغن روی بوم
دو لته ای، لت راست ۱۱۵×۲۰۰ و لت چپ ۴۵×۲۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۱۶۰×۲۰۰ سانتی‌متر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا