معرفی کتاب

هنر مدرنیسم، مهم ترین کتاب ساندرو بکولا

هنر مدرنیسم، مهم ترین کتاب ساندرو بکولا، حاصل ده سال پژوهش روشمند است.مولف یک دوره دویست ساله از تاریخ غرب (دهه ۱۷۹۰ تا دهه ۱۹۹)را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد. تحولات موازی در علم، فلسفه، سیاست و تاریخ اجتماعی سده بیستم را پی‌میگیرد و بر وجوه ارتباطی آن‌ها و پیوندشان با جریان هنر این دوران تاکید می‌کند. پژوهش گسترده او نه فقط سبک‌ها و جنبش‌های هنری، بلکه همچنین خصوصیات زندگی و آثار بسیاری از هنرمندان سده‌های نوزدهم و بیستم را در برمی‌گیرد.

ضوابط تحقیق او بر مبنای سه تز اصلی استوار شده اند:

تز نخست:تلفیق امر عینی و امر ذهنی و یا وحدت دو عنصر آپولونی/ دیونوسوسی (به تعبیر نیچه)شرط تعیین کننده هر تجربه هنری است.« اگر به هر دلیلی_ خواه سرکوب شدن، خواه از هم گسیختن _ کوشش های یکی از دو قطب برای دستیابی به خود اگاهی و امکان تحقیق خود نا فرجام بماند، آفریده هنری دچار نوعی بی محتوایی آشکار خواهد شد . به عبارت دیگر، کوشش‌های هر دو قطب فقط در گستره رویارویی دیالکتیکی آن‌ها امکان تحقق می‌یابند .»

تز دوم: مدرنیسم به مثابه یک عصر فرهنگی مستقل و دارای پارادایم خاص از حدود سال ۱۸۷۰ آغاز می‌شود و تحولی منسجم، پیوسته و با معنا را نشان می‌دهد. ایده اساسی مدرنیسم  _ تصور واقعیت نامشهود و وحدت بنیادین کل هستی، نظم عام و فراگیر نیروها فیزیکی، زیستی،روانی و فکری _ فرم و بیان هنری نوینی را ایجاب می‌کند. سیر تحول هنر مدرنیسم را میتوان در مراحل پیشا کلاسیک، کلاسیک،پسا کلاسیک، منریسم و باروک پیگیری کرد.

تز سوم: تحول هنر مدرنیسم با چهار نگرش بنیادین (رئالیستی، ساختاری، رمانتیک و سمبولیستی ) مشخص می‌شود.این نگرش‌ها با یکدیگر پیوند دارند، اما تقدم یکی از آن‌ها تعیین کننده ویژگی آثار و شیوه بیان هنرمند است.البته امکان دار که هنرمندی در فرایند تحول فردی مسیر خود را تغییر دهد .

بکولا تز نخست را در تحلیل روانکاوانه شخصیت هنرمندان و محتوای آثارشان به کار می‌گیرد.بر مبنای تزهای دوم و سوم مدلی برای توضیح کار هر هنرمند از جنبه‌های روانشناختی،سبکی و تاریخی در متن تحول مدرنیسم ودر ارتباط با آثارهنرمندان دیگر ارائه می‌کند.بررسی تحلیلی او بر این اساس تا مرحله فروپاشی ارزش‌ها و معیار‌های هنری مدرنیسم پیش می‌رود و با نقد جریان پست مدرنیستی به پایان می‌رسد .هنر مدرنیسم، کتابی است پر محتوا که مباحث آن می‌تواند شناخت ما را از هنر مدرن عمق بخشد و یا حتی دگرگون سازد.

نویسنده: فاطمه طراح

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا