هنرمندان داخلی

سمانه مطلبی

سمانه مطلبی متولد ۱۳۶۵ دانش آموخته گرافیک است. او از سال ۱۳۹۲ تا کنون در چندین نمایشگاه گروهی و آرت…

بابک حقی

بابک حقی متولد ۱۳۶۱ و عکاس هنری و تئاتر است. او از سال ۱۳۹۲ تا کنون در چندین نمایشگاه گروهی…

پویا رضی

پویا رضی متولد ۱۳۶۳ و کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر تهران دارد. او علاوه بر نقاشی، در زمینه داستان نویسی…

حسین طادی

حسین طادی هنرمند طراح متولد ۱۳۶۳ در شهر تهران است. او اکنون کارشناس ارشد موزه علی اکبر صنعتی در تهران…

پونه اوشیدری

پونه اوشیدری متولید ۱۳۶۳ و دارای کارشناسی ارشد تصویرسازی است. او از سال ۱۳۸۴ تا کنون در چندین نمایشگاه گروهی…

نوگل مظلومی

نوگل مظلومی متولد ۱۳۶۷ و دانش آموخته گرافیک و فوق دیپلم انیمیشن دارد. او از سال ۹۳ اولین نمایشگاه انفرادی…

کلثوم صـالحی

کلثوم صـالحی (م. ۱۳۶۷ ،زنـجان) دانـش آمـوخـته ی نـقّاشی از دانـشگاه گیلان اسـت. آثـار او تـاکنون در سه نـمایشگاه انـفرادی…

مهدیه ابوالحسن

مهدیه ابوالحسن متولد ۱۳۵۹ است که طراحی را به صورت حرفه ای در کنار فرهاد گاوزن آموخته است و کار…

آهو حامدی

آهو حامدی لیسانس نقاشی و متولد ۱۳۶۰ است که کار خود را از سال ۱۳۸۳ با نمایشگاه گروهی شروع کرد.…

ستاره حسینی

ستاره حسینی متولد ۱۳۵۸ و فوق لیسانس تصویرسازی دارد او در نمایشگاههای گروهی بسیاری از سال ۱۳۸۷ تا کنون شرکت…