اخبار کوتاه

نگاهي به كليت لايحه بودجه 96

فرد- لايحه بودجه سندي است كه پيش بيني دولت از منابع و مصارف دولت را در طول سال مالي نشان داده و به تصويب مجلس مي رسد. لايحه بودجه سال 96 نيز يكشنبه هفته گذشته توسط دولت جهت بررسي به مجلس ارائه شد. از آنجا كه لايحه بودجه به تفصيل منابع و مصارف مختلف دولت را ارائه داده است، داراي جزئيات و ابعاد مختلفي است. اين جزئيات از آنجا حائز اهميت هستند كه برنامه دولت براي جمع آوري منابع از حوزه هاي مختلف و همچنين نحوه مصرف آنها را در حوزه هاي مختلف نشان مي دهند. در اين نوشته به ارقام كلي لايحه بودجه 96 مي پردازيم.بودجه كل كشور به دو قسمت بودجه عمومي و بودجه شركت‌هاي دولتي تقسيم مي‌شود. بودجه عمومي دولت نيز به دو قسمت منابع و مصارف دسته‌بندي مي‌شود. منابع شامل درآمدها ( كه اهم آن درآمد مالياتي است)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (كه اهم آن درآمدهاي نفتي است) و واگذاري دارايي‌هاي مالي ( كه اهم آن استقراض دولت است) است. مصارف آن نيز شامل هزينه‌ها (ي جاري)، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي(طرح هاي عمراني) و تملك دارايي‌هاي مالي (بازپرداخت قرض ها و…) مي‌باشد. جدول فوق (پست قبلي) ارقام حدودي بودجه عمومي را در لايحه 96 نشان مي‌دهد.

با توجه به ارقام جدول، مشخص مي‌شود كه درآمدهاي (غيرنفتي) دولت حدود 76 هزار ميليارد تومان از هزينه هاي جاري دولت كمتر است. و همانطور كه ديده مي شود، اين كسري قرار است از محل مازاد درآمدهاي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (53 هزار ميليارد تومان) و مازاد استقراض دولت (23 هزار ميليارد تومان) تامين شود.

بايد توجه داشت كه در لايحه بودجه، غير از ارقام فوق و جداولي كه تفصيل ارقام كلان فوق را نمايش مي‌دهند، احكام و تبصره‌هايي نيز براي اجراي بودجه وجود دارند. اين احكام در لايحه بودجه امسال حدود 20 تبصره (تقريبا 20 صفحه) مي‌باشند. همچنين در لايحه بودجه، بودجه شركتهاي دولتي نيز ارائه مي‌شود كه در لايحه 95 منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي حدود 756 هزار ميليارد تومان است.

 

 

داريوش ابوحمزه

 

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن